Năm 2019

THÀNH LẬP

Năm 2019 Công ty Mặt Trời Cao Nguyên được thành lập với đội ngũ kỹ sư điện trường Bách Khoa Đà Nẵng với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành điện.

NĂM 2020

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐIỆN NLMT

Năm 2020 Công ty Mặt Trời Cao Nguyên phát triển mảng dịch vụ điện năng lượng mặt trời. Trong năm thực hiện tư vấn, thiết kế, thi công nhiều công trình, nhà máy điện năng lượng mặt trời ở Đăk Lăk, Đăk Nông.

Năm 2021

PHÁT TRIỀN DỊCH VỤ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Năm 2021 Công ty Mặt Trời Cao Nguyên phát triển mảng dịch vụ cơ điện công nghiệp. Trong năm thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy sản xuất cà phê Ấn Độ tại khu công nghiệp CưKuin, Đăk Lăk.

Năm 2022

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THI CÔNG ĐZ & TBA

Năm 2022 Công ty Mặt Trời Cao Nguyên phát triển mảng dịch vụ thi công hệ thống điện trung áp, đường dây và trạm biến áp trung áp.