TẦM NHÌN

Công ty Mặt Trời Cao Nguyên không ngừng phấn đấu là Nhà thầu có thương hiệu uy tín và lớn mạnh bền vững trong lĩnh vực cơ điện công trình tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Khách hàng: Cung cấp các dịch vụ M&E chuyên nghiệp, tin cậy và chất lượng với giả cả hợp lý cạnh tranh nhất.
  • Nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, an toàn, chất lượng và cơ hội phát triển cho đội ngũ nhân lực.
  • Xã hội và Cộng đồng: Đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH MTV Mặt Trời Cao Nguyên đảm bảo các công trình xây dựng đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật đồng thời hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường và sức khoẻ con người.