ĐƯỜNG DÂY & TBA

  • Tên dự án: Cụm nhà máy điện năng lượng mặt trời
  • Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Mạc Gia
  • Điểm đặc biệt: Dự án cụm nhiều nhà máy năng lượng mặt trời 1MWp
  • Hạng mục: Nhà thầu phụ thi công đường dây và trạm biến áp trung áp: Hệ thống đường dây 22kV, Trạm biến áp 22kV.

Tổng quan dự án

Dự án liên quan