THIẾT KẾ – LẬP TRÌNH

  • Tên dự án: Nhà máy chế biến cà phê mở rộng
  • Địa chỉ: Công ty TNHH Cà Phê Ngon, Cụm công nghiệp Cưkuin, xã DrayBhang, huyện CưKuin, tỉnh Đăk Lắk
  • Chủ đầu tư: CCL Products (India) Limited (Ấn Độ)
  • Điểm đặc biệt: Dự án nhà máy dây chuyền chế biến tinh chất cà phê hiện đại quy mô lớn, công nghệ từ Ấn Độ
  • Hạng mục: Thiết kế, cung cấp thiết bị, lập trình, lắp đặt hệ thống đóng bao cà phê thành phẩm.

Tổng quan dự án

Dự án liên quan